Privacy Policy Leden


Privacy Policy EDI

Uw privacy

EDI is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is. Daarom willen wij u in deze Privacy Policy heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop EDI persoonsgegevens verwerkt van hun leden. EDI heeft een stappenplan doorlopen (het zogenaamde AVG stappenplan voor verenigingen) en heeft een certificaat dat we voldoen aan de eisen van de Europese wetgeving van mei 2018.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen in een NOB ledenlijst en een EDI ledenlijst. Deze lijsten kunnen gebruikt worden voor het organiseren van evenementen en voor communicatiedoeleinden tussen leden. Dit is nodig voor het goed functioneren van de vereniging. Verder delen wij de gegevens van uitsluitend onze NOB leden met de NOB. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacy beleid van de NOB

E-mail en overige persoonsgegevens

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over vereniging gerelateerde onderwerpen. EDI staat niet toe dat e-mailadressen zonder toestemming van de betrokkene(n) buiten de vereniging aan derden worden verstrekt. Dit geldt ook voor alle andere persoonsgegevens op de ledenlijst(en). Alle leden kunnen via een beveiligde link de 2 ledenlijsten inzien, echter uitsluitend de secretaris (EDI ledenlijst) en de voorzitter van de opleidingscommissie (NOB ledenlijst) zijn bevoegd om wijzigingen aan te brengen. Dit is opgenomen in het huishoudelijk reglement

Website van EDI

Op de websites van EDI worden persoonsgegevens vermeden. Enige uitzondering hierop zijn contact telefoonnummers en foto’s. Foto’s worden uitsluitend op de site geplaatst met toestemming van de betrokkenen.
Deze Privacy Policy staat op de website van EDI.

Wijzigingen

EDI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien EDI een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop EDI uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via e-mail.

 

Euro–Diving Valkenswaard  –  Privacy Policy mei 2018

Reacties zijn gesloten.