3* opleiding

De 3* duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Dive Master.
Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de NOB 3* duiker in zijn opleiding heeft geleerd.
Startdatum is afhankelijk van het aantal en tijdstip van de aanmeldingen.

We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de cursisten.

Kosten 50 euro

Brevetdoelstellingen

De 3* duiker wordt opgeleid als ‘begeleidend duiker’.
Je leert in het onderdeel Redden hoe je moet reageren bij een duikongeval.

Ook leert je hoe je duikers in opleiding kan begeleiden door duiktechnieken met hen te oefenen.
Tenslotte worden in de 3* duikopleiding recente inzichten in de decompressietheorie aangeboden.

Ook de 3* duiker duikt binnen de nultijden.

Begeleiden van duikers

Als de 3* duiker een duiker in opleiding begeleidt, gelden de volgende regels:

- je leert geen nieuwe vaardigheden aan, dat is voorbehouden aan instructeurs;
- je oefent vaardigheden in het buitenwater die de 2* duiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan;
- je voert de oefeningen altijd uit in overleg met de instructeur / hoofdtrainer;
- je mag geen vaardigheden in het buitenwater oefenen met duikers die in opleiding zijn voor het 1* duikbrevet: duikers die nog niet over een brevet beschikken, moeten in het buitenwater altijd worden begeleid door een 2* instructeur.

Er is één uitzondering op deze regel.
De 3* duiker mag een 1* duiker-in-opleiding in buitenwater begeleiden tijdens een 'funduik', of in plat Nederlands, simpel onder water rondzwemmen voor het plezier en het opdoen van ervaring.
Deze bevoegdheid geldt niet voor de eerste buitenwaterduik, omdat het hier om een nieuwe ervaring gaat.
Het zal dus gelden vanaf de tweede buitenwaterduik.
De eisen met betrekking tot brevettering en begeleiding hangen dus af van het soort buitenwaterduik.
We onderscheiden drie soorten:

1. de opleidingsduik: hierin wordt een nieuwe vaardigheid aangeleerd. Dit gebeurt altijd door de 2* instructeur.
2. de georganiseerde (club)duik: hieraan nemen alleen duikers mee die beschikken over de vereiste brevet(ten) en ervaring. De 3* duiker heeft hier de rol van coördinator.
3. de begeleide duik: tijdens een begeleide duik kan een 3* duiker een duiker in opleiding begeleiden die nog niet over het juiste brevet beschikt, maar al wel over tenminste eenmaal ervaring (met zijn 2* instructeur).
De 3* duiker is hier begeleider en leidend duiker.

De 3* duiker staat in een opleidingssituatie altijd onder verantwoordelijkheid van een 2* instructeur.
Deze is op de locatie aanwezig.
Een 3* duiker die een begeleide duik maakt met een 2* duiker in opleiding (bijvoorbeeld een tweede nachtduik nadat de eerste nachtduik met een 2* instructeur gedaan is) staat ook onder verantwoordelijkheid van een 2* instructeur.
In dit geval hoeft de instructeur niet op de locatie aanwezig te zijn.

Duikervaring

Voordat het 3* duikbrevet kan worden aangevraagd, moet je in totaal minimaal 60 duiken hebben gemaakt.
De duiken uit je vorige opleiding tellen hierbij mee, evenals de duiken die je maakt in het kader van je opleiding.
Tevens moet je beschikken over de specialisatie Redden

Ingangsniveau

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 3* duiker moet je:
- lid zijn van de NOB;
- minimaal 18 jaar zijn;
- beschikken over het 2* duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.
- De specialisatie “Redden” moet zijn voltooid alvorens het 3e ster brevet kan worden aangevraagd.
- beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport.

Vervolgopleiding

Als 3* duiker staat je voor de keuze of je gaat je verder specialiseren in het duiken of dat je kiest voor de instructiekant: de opleiding tot 1* instructeur. Je kan het natuurlijk ook allebei doen.
Overzicht specialisaties 3* duiker

Ingangsniveau 1* duikbrevet Ingangsniveau 2* duikbrevet Ingangsniveau 3* duikbrevet
Droogpakduiken Driftduiken Decompressieduiken
Nitrox basis IJsduiken Nitrox gevorderd
Onderwaterbiologie Rebreather-intro
Onderwaterfotografie Wrakduiken
Redden Zoeken en Bergen